Tramitacions closes: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pàgina 1 de 1

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front al poc ús del sistema de posicionament global (GPS) pels vehicles que transporten purins

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció