Tramitacions en curs: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació i les ajudes als afectats per l.incendi de la Ribera d.Ebre

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estat de la indústria lletera i la concentració d'empreses intermediàries

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'execució del Pla d'acció del sector làctic català 2017-2019

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a fer front al poc ús que els camions que transporten purins fan del sistema de posició global (GPS)

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a dinamitzar la participació dels actors socials, econòmics i investigadors en l'elaboració i l'execució de la política comunitària

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de desenvolupar un pla d'aplicació del Llibre blanc sobre la governança de la Comissió Europea en la lluita contra la despoblació rural

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les polítiques públiques i les mesures fiscals previstes arran de l'aprovació del reglament europeu de disposicions comunes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions perquè el gasoil agrícola tingui un tipus reduït d'impost sobre el valor afegit

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions perquè la política agrària comuna arribi a les persones que obtenen el 25% de les rendes de l'activitat primària

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte econòmic de la pesta porcina africana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions de la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana del 15 de novembre de 2018

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la Pesta Porcina Africana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol que aplicaran els agents rurals per a prevenir la transmissió de la pesta porcina africana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la partida pressupostària destinada a la prevenció i les compensacions per la pesta porcina africana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la transmissió de la pesta porcina africana per la superpoblació de senglars

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de la fauna salvatge per a evitar la transmissió de la pesta porcina africana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'ajudes compensatòries per les afectacions de la pesta porcina africana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar l'arribada de la pesta porcina africana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el lliurament als agents forestals de l'informe d'experts sobre seguretat forestal

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la cooperació amb els propietaris d'explotacions agràries i apícoles per a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis de la col·laboració amb altres administracions i ens per a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pronòstic respecte al control de la plaga de la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació de les mesures aplicades per a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat a lluitar contra la vespa asiàtica

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a minimitzar els efectes de la vespa asiàtica sobre l'apicultura i la biodiversitat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions empreses contra la tuberculosi bovina

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si els mètodes que s'usaran per a la preservació de les gorgònies en els projectes Miticap i Rescap són supervisats per tècnics especialistes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració i el grau d'implicació del sector pesquer en els projectes Miticap i Rescap

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com els projectes Miticap i Rescap interfereixen en el compliment de la resolució relativa a l'extracció de corall a la costa gironina

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les autoritats del Parc Natural del Cap de Creus han emès algun informe tècnic amb relació als projectes Miticap i Rescap

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats públiques que participen en els projectes Miticap i Rescap

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat d'incrementar el pressupost per a prevenir els incendis forestals pel que fa a les franges perimetrals de les urbanitzacions

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a incrementar la superfície tractada de les franges perimetrals de les urbanitzacions

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració tècnica de la incidència dels ajuts en l'estat de conservació de les franges perimetrals i els resultats relatius als incendis

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la superfície forestal que preveu condicionar per a prevenir els incendis forestals a les urbanitzacions i els nuclis de població en terrenys forestals o dins la franja de cinc-cents metres que els envolta

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge que representen els ajuts per a finançar les actuacions de prevenció d'incendis sobre el total de les actuacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'avaluació de la incidència de la creació dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès) en la regulació i reducció de riscos

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació econòmica dels òrgans de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils (Baix Camp) i a Vila-seca i Salou (Tarragonès)

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció