Tramitacions closes: Comissió de Cultura

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la manera com les retallades pressupostàries poden afectar les institucions culturals

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè Catalunya torni a liderar la producció editorial a l'Estat espanyol

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la informació relativa a presumptes irregularitats en els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes en el període 2013-2018

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una investigació judicial

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les raons per les quals el 5 d'octubre de 2018 es va donar ordre de suspendre les despeses als centres de cultura amb efectes immediats

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del Departament de Cultura

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la seva activitat al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del Departament de Cultura

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sol·licitud de compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'activitat de suport a la tasca de les entitats socioculturals

 • Sol·licitud de compareixença d'Abel Garriga Moyano davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la normativa dels drets d'autor en l'era digital

 • Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el funcionament de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Historiadors de Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el dret dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure

 • Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga dels muntadors d'escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d'escenaris

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya Cultura davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les finalitats i la tasca de la Fundació

 • Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la posició de la Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers

 • Sol·licitud de compareixença de Júlia Bacaria, representant de Law&Tech, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença de Gerard de Lucas, membre de l'Associació per a la Defensa de la Marca, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença d'Andrés Campos, president de Kzoo Music, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença d'Eva Faustino, membre d'FG Legal i de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Xarxa de Cases de la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte

 • Sol·licitud de compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió de Cultura perquè expliquin l'experiència de feminitzar el cartell d'artistes i l'adhesió a la campanya "No callem"

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Acadèmia Catalana de la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre diversos aspectes dels programes musicals de matinada de Televisió de Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats detectades en l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • Sol·licitud de compareixença de l'administradora de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats detectades en l'Informe 7/2018 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l'Hospitalet de Llobregat i l'Associació Cultural d'Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el reconeixement de la fira d'atraccions com a activitat cultural

 • Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les funcions del seu càrrec

 • Sol·licitud de compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la necessitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda

 • Compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'activitat de suport a la tasca de les entitats socioculturals

 • Compareixença d'Abel Garriga Moyano davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la normativa dels drets d'autor en l'era digital

 • Compareixença de Júlia Bacaria, representant de Law&Tech, davant la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Compareixença de Gerard de Lucas, membre de l'Associació per a la Defensa de la Marca, davant la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Compareixença d'Andrés Campos, president de Kzoo Music, davant la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Compareixença d'Eva Faustino, membre d'FG Legal i de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, davant la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió de Cultura per a explicar l'experiència de feminitzar el cartell d'artistes i l'adhesió a la campanya "No callem"

 • Compareixença d'una representació de l'Acadèmia Catalana de la Música davant la Comissió de Cultura per a informar sobre diversos aspectes dels programes musicals de matinada de Televisió de Catalunya

 • Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l'Hospitalet de Llobregat i l'Associació Cultural d'Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el reconeixement de la fira d'atraccions com a activitat cultural

 • Compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la necessitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l'Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2018 i la Memòria del 2017 i per a informar sobre els projectes i les activitats actuals

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar l'Informe sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya del 2017 i la Memòria del 2016 i per a informar sobre els projectes i activitats actuals

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció