Tramitacions closes: Comissió de Cultura

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la campanya "No em canviïs la llengua"

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la manera com les retallades pressupostàries poden afectar les institucions culturals

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè Catalunya torni a liderar la producció editorial a l'Estat espanyol

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la informació relativa a presumptes irregularitats en els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes en el període 2013-2018

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la informació que ha pogut donar a la consellera de Cultura per una investigació judicial

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les raons per les quals el 5 d'octubre de 2018 es va donar ordre de suspendre les despeses als centres de cultura amb efectes immediats

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del Departament de Cultura

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les actuacions del Departament per a pal·liar la crisi provocada per la Covid-19

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la seva activitat al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional del Departament de Cultura

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament

 • Sol·licitud de compareixença de Carlos Mandianes Araujo, president del Centre Gallec de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'activitat de divulgació i les propostes de l'associació

 • Sol·licitud de compareixença d'Oriol Ponsatí Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de compareixença del responsable de contractació pública de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de compareixença del president de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la contractació pública irregular de la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de compareixença de Jordi Pons i Novell, síndic de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les conclusions de l'Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l'exercici del 2018

 • Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs i Castanyer, diputada al Congrés dels Diputats i exconsellera de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques davant la Comissió de Cultura perquè expliqui el projecte d'unificació del sistema de lectura pública

 • Sol·licitud de compareixença de Jusèp-Lois Sans Socasau, president de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació de l'occità a Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Secció de Cultura i Espectacles de la Confederació Nacional del Treball davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels treballadors del sector cultural

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de tècnics Tecnicat davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels tècnics del sector cultural

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics

 • Sol·licitud de compareixença de Pere Aumedes Ferré, en representació del Circuit Urgellenc, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les sales de cinema petites de les Terres de Ponent

 • Sol·licitud de compareixença d'Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució

 • Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs Castanyer, exconsellera de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de compareixença de Miquel Curanta i Girona, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les línies generals de treball i els projectes de l'Institut

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del projecte Vozes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els seus projectes per a la integració per mitjà de les orquestres i les corals

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les accions que es duen a terme per a donar compliment a l'Informe de fiscalització 9/2019, corresponent a l'exercici del 2016

 • Sol·licitud de compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Ateneus de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'activitat de suport a la tasca de les entitats socioculturals

 • Sol·licitud de compareixença d'Abel Garriga Moyano davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la normativa dels drets d'autor en l'era digital

 • Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el funcionament de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Historiadors de Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre el dret dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure

 • Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga dels muntadors d'escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d'escenaris

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya Cultura davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les finalitats i la tasca de la Fundació

 • Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la posició de la Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers

 • Sol·licitud de compareixença de Júlia Bacaria, representant de Law&Tech, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença de Gerard de Lucas, membre de l'Associació per a la Defensa de la Marca, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença d'Andrés Campos, president de Kzoo Music, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença d'Eva Faustino, membre d'FG Legal i de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Xarxa de Cases de la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte

 • Sol·licitud de compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió de Cultura perquè expliquin l'experiència de feminitzar el cartell d'artistes i l'adhesió a la campanya "No callem"

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Acadèmia Catalana de la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre diversos aspectes dels programes musicals de matinada de Televisió de Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats detectades en l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció