Tramitacions en curs: Comissió de Cultura

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre l'afectació de les retallades pressupostàries en les institucions culturals

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè Catalunya torni a liderar la producció editorial a l'Estat espanyol

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Secció de Cultura i Espectacles de la Confederació Nacional del Treball davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels treballadors del sector cultural

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del sindicat de tècnics Tecnicat davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels tècnics del sector cultural

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació dels músics

 • Sol·licitud de compareixença de Pere Aumedes Ferré, en representació del Circuit Urgellenc, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les sales de cinema petites de les Terres de Ponent

 • Sol·licitud de compareixença d'Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució

 • Sol·licitud de compareixença de Laura Borràs Castanyer, exconsellera de Cultura, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la presumpta malversació de fons públics a la Institució de les Lletres Catalanes

 • Sol·licitud de compareixença de Miquel Curanta i Girona, director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les línies generals de treball i els projectes de l'Institut

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del projecte Vozes davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els seus projectes per a la integració per mitjà de les orquestres i les corals

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les accions que es duen a terme per a donar compliment a l'Informe de fiscalització 9/2019, corresponent a l'exercici del 2016

 • Compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques

 • Compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el funcionament de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

 • Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga dels muntadors d'escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d'escenaris

 • Compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya Cultura davant la Comissió de Cultura per a explicar les finalitats i la tasca de la Fundació

 • Compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la posició de Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers

 • Compareixença d'una representació de l'associació Xarxa de Cases de la Música davant la Comissió de Cultura per a informar sobre aquest projecte

 • Compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre les funcions del seu càrrec

 • Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts per a presentar la Memòria d'activitats del 2018, un document resum de la lectura crítica de la legislació vigent i les bases del contracte programa per al mandat 2019-2023 concretat en el Pla d'activitats 2020

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció