Tramitacions en curs: Comissió de Cultura

Pàgina 1 de 1

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l'obra "Presos polítics a l'Espanya contemporània" s'adiu amb els fins culturals del Museu de Lleida

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la datació antropològica de la "raça catalana" a què va fer referència la consellera de Cultura

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les característiques distintives de la "raça catalana" a què va fer referència la consellera de Cultura

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la consellera de Cultura creu que els catalans són racialment diferents

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de la consellera de Cultura en què va emprar l'expressió "raça catalana"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de creació del Museu Nacional d'Història i Arqueologia de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la nova seu a l'Alguer de l'Institut d'Estudis Catalans

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el càlcul de l'import total de la desgravació fiscal de les entitats de foment de la llengua catalana per les donacions rebudes de socis i particulars

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'exclusió de la Fundació Privada Resilis del cens d'entitats de foment de la llengua catalana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa de l'increment del nombre d'entitats de foment de la llengua catalana que han pogut accedir a la desgravació fiscal

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a determinar l'accés de les entitats de foment de la llengua catalana a la desgravació fiscal per les donacions de socis i particulars

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a incomplir els convenis sobre el Museu del Còmic de Badalona (Barcelonès)

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presentació d'una proposta relativa a la renovació dels membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les pintures de titularitat del Museo del Prado que alberga el Palau de Justícia de Barcelona

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a lluitar contra l'analfabetisme

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció