Tramitacions en curs: Comissió de Cultura

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'opinió de la consellera de Cultura amb relació al fet que una periodista de TV3 hagi publicat a les xarxes socials una queixa relativa als usos lingüístics d'un treballador de l'Administració

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pertinència del nomenament de Clara Ponsatí com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans tenint en compte les seves declaracions en un tuit sobre l'impacte de la Covid-19 a Madrid

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de l'espanyol com a llengua que uneix, iguala i agermana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la defensa de les llengües oficials

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya que insta a renunciar a la lliure elecció de la llengua

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si tothom té dret a canviar de llengua quan ho consideri oportú

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si una persona catalanoparlant té dret a parlar en la llengua que triï sense coaccions

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre els trets físics o l'accent i la llengua que una persona parla

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de l'article 53 de la Constitució espanyola per la campanya "No em canviïs la llengua"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències antropològiques entre els nascuts a Catalunya i els que no hi han nascut

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència de trets físics que permetin diferenciar les persones catalanoparlants de les que no ho són

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trets físics de les persones catalanoparlants

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trets físics de les persones no catalanoparlants

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si l'obra "Presos polítics a l'Espanya contemporània" s'adiu amb els fins culturals del Museu de Lleida

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la datació antropològica de la "raça catalana" a què va fer referència la consellera de Cultura

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les característiques distintives de la "raça catalana" a què va fer referència la consellera de Cultura

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la consellera de Cultura creu que els catalans són racialment diferents

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre unes declaracions de la consellera de Cultura en què va emprar l'expressió "raça catalana"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de creació del Museu Nacional d'Història i Arqueologia de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la nova seu a l'Alguer de l'Institut d'Estudis Catalans

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el càlcul de l'import total de la desgravació fiscal de les entitats de foment de la llengua catalana per les donacions rebudes de socis i particulars

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'exclusió de la Fundació Privada Resilis del cens d'entitats de foment de la llengua catalana

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la causa de l'increment del nombre d'entitats de foment de la llengua catalana que han pogut accedir a la desgravació fiscal

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a determinar l'accés de les entitats de foment de la llengua catalana a la desgravació fiscal per les donacions de socis i particulars

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a incomplir els convenis sobre el Museu del Còmic de Badalona (Barcelonès)

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció