Tramitacions en curs: Comissió de Territori

Pàgina 1 de 1

 • Compareixença en ponència d'una representació de Greenpeace amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

 • Compareixença en ponència de Llorenç Prats, professor de la Universitat de Barcelona i especialista en antropologia i turisme cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

 • Compareixença en ponència d'Ignasi Aldomà, professor de la Universitat de Lleida i expert en gestió del paisatge i del paisatge cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

 • Compareixença en ponència d'una representació del Grup de Defensa del Ter amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consorci de la Costa Brava amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral

 • Compareixença en ponència d'una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei d'ordenació del litoral

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'endarreriment en la implantació de la T-Mobilitat i la seva tarifació

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma "Salvem la Pineda d'en Gori" davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els motius per a aturar la construcció del tercer edifici a la pineda d'en Gori

 • Compareixença d'una representació de la Plataforma Aturem BCN World davant la Comissió de Territori per a informar sobre les presumptes irregularitats en l'autorització de la llicència de joc a Hard Rock i en l'operació de compravenda dels terrenys

 • Compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Territori per a informar sobre el pla Tren 2024

 • Compareixença d'una representació del fons d'inversió immobiliari Lazora davant la Comissió de Territori per a informar sobre la situació provocada per la renovació de lloguers en edificis d'habitatges de la seva propietat

 • Compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió de Territori per a informar sobre la renovació dels lloguers pel fons d'inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt dels preus de mercat

 • Compareixença d'una representació de la Plataforma Afectades Subvencions al Lloguer davant la Comissió de Territori per a informar sobre la situació dels afectats

 • Compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident de la Comunitat de Regants del Sindicat Agrícola de l'Ebre, davant la Comissió de Territori per a informar sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre

 • Compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu tècnic de la Taula de Consens pel Delta, davant la Comissió de Territori per a informar sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre

 • Compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori per a presentar l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025

 • Compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell d'Administració d'AENA, per a informar sobre la incidència de les protestes laborals a l'aeroport de Barcelona

 • Compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, davant la Comissió de Territori per a informar sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019

 • Compareixença d'Isaías Táboas Suárez, president del Grup Renfe, davant la Comissió de Territori per a informar sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019

 • Compareixença d'Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, davant la Comissió de Territori per a informar sobre els accidents de tren a la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció