Tramitacions closes: Comissió d'Economia i Hisenda

Pàgina 1 de 1

  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i el pla de treball del departament

  • Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller d'Economia i Hisenda sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual

  • Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament

  • Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament

  • Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament

  • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Pressupostos davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del Departament

  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè presenti l'informe "Reset. Crida per reactivar el país"

  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els seus objectius i treballs

  • Compareixença d'una representació del Grup de Treball Catalunya 2022 davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre els seus objectius i treballs i per a presentar l'informe "Reset. Crida per reactivar el país"

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció