Tramitacions en curs: Comissió d'Economia i Hisenda

Pàgina 1 de 1

  • Proposta de resolució sobre l'ajornament, davant la greu i continuada situació de pandèmia i de crisi econòmica, de l'entrada en vigor de l'impost propi d'emissions de CO2

  • Proposta de resolució sobre la conversió de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre en el mecanisme per a cogestionar els fons europeus Pròxima Generació a les Terres de l'Ebre

  • Proposta de resolució sobre la bonificació de l'impost de successions i donacions

  • Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció