Tramitacions en curs: Comissió d'Economia i Hisenda

Pàgina 1 de 1

  • Control del compliment de la Resolució 33/XIV, sobre la destinació de recursos a la sanitat i la construcció d'equipaments per a la gent gran a Barcelona

  • Control del compliment de la Moció 8/XIV, sobre la situació dels sectors econòmics

  • Control del compliment de la Moció 4/XIV, sobre la presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 i la participació en treballs per a un nou sistema de finançament autonòmic

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció