Tramitacions closes: Comissió de la Infància

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d'acollida dels menors no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la protecció dels menors en l'entorn digital

 • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Violència viral: anàlisi de la violència contra la infància i l'adolescència en l'entorn digital"

 • Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

 • Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors

 • Sol·licitud de compareixença d'Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l'Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l'Observatori dels Drets de la Infància

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Advocats Contra la Corrupció davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el contingut i la implantació de la Plataforma Tecnològica ACC&FACC - Unitat de Protecció del Menor i Família

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació d'UNICEF Comitè Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti el projecte "Ciutats amigues de la infància"

 • Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, perquè informi sobre la guia de bones pràctiques del Col·legi per a assistir els menors estrangers no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida

 • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model Barnahus com a recurs per a atendre els infants víctimes d'abús sexual i llurs famílies

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la infància

 • Sol·licitud de compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els abusos sexuals i els maltractaments a infants i adolescents en l'àmbit familiar

 • Sol·licitud de compareixença de Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la reforma dels protocols sobre la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents

 • Sol·licitud de compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació de la pobresa infantil a Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi l'informe "Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles"

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els actes de violència juvenil ocorreguts al centre d'acollida de menors Can Rubió, d'Esparreguera (Baix Llobregat)

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció a la infància

 • Sol·licitud de compareixença de Carme Calafat i Carme Grifoll, membres de la Plataforma d'Infància de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè presentin el dossier "L'atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent"

 • Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d'UNICEF, davant la Comissió de la Infància perquè doni compte de l'informe "No val a badar"

 • Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "No val a badar: l'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya"

 • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Aquí, avui, encara"

 • Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model Barnahus com a recurs per a atendre els infants víctimes d'abús sexual i llurs famílies

 • Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la infància

 • Compareixença de Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la reforma dels protocols per a la prevenció dels abusos sexuals i els maltractaments d'infants i adolescents

 • Compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats

 • Compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la pobresa infantil

 • Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància

 • Compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el sistema de protecció de la infància

 • Compareixença de Carme Calafat i Carme Grifoll, membres de la Plataforma d'Infància de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a presentar el dossier "L'atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent"

 • Compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "No val a badar: l'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya"

 • Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "Aquí, avui, encara"

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció