Tramitacions closes: Comissió de la Infància

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació d'UNICEF Comitè Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti el projecte "Ciutats amigues de la infància"

 • Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, perquè informi sobre la guia de bones pràctiques del Col·legi per a assistir els menors estrangers no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida

 • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model Barnahus com a recurs per a atendre els infants víctimes d'abús sexual i llurs famílies

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la infància

 • Sol·licitud de compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els abusos sexuals i els maltractaments a infants i adolescents en l'àmbit familiar

 • Sol·licitud de compareixença de Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la reforma dels protocols sobre la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents

 • Sol·licitud de compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació de la pobresa infantil a Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi l'informe "Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles"

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els actes de violència juvenil ocorreguts al centre d'acollida de menors Can Rubió, d'Esparreguera (Baix Llobregat)

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció a la infància

 • Sol·licitud de compareixença de Carme Calafat i Carme Grifoll, membres de la Plataforma d'Infància de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè presentin el dossier "L'atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent"

 • Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d'UNICEF, davant la Comissió de la Infància perquè doni compte de l'informe "No val a badar"

 • Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "No val a badar: l'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya"

 • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Aquí, avui, encara"

 • Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la infància

 • Compareixença de Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la reforma dels protocols per a la prevenció dels abusos sexuals i els maltractaments d'infants i adolescents

 • Compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats

 • Compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la pobresa infantil

 • Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància

 • Compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el sistema de protecció de la infància

 • Compareixença de Carme Calafat i Carme Grifoll, membres de la Plataforma d'Infància de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a presentar el dossier "L'atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent"

 • Compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "No val a badar: l'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya"

 • Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "Aquí, avui, encara"

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció