Tramitacions en curs: Comissió de la Infància

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unicef davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i els joves des que es va decretar l'estat d'alarma

 • Sol·licitud de compareixença de Berta Rubio, en representació de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades

 • Compareixença de María Ángeles Casado Hurtado, psicòloga i logopeda del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció a les famílies amb infants amb diversitat funcional

 • Compareixença de Margarita Cañadas Pérez, directora del Centre d'Atenció Primerenca i Educació Infantil L'Alqueria de la Universitat Catòlica de València, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció a les famílies amb infants amb diversitat funcional

 • Compareixença de Mireia Forner, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

 • Compareixença d'Olga Puig, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

 • Compareixença de Maria Antònia Noguera, representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

 • Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a explicar el protocol d'acollida dels menors no acompanyats

 • Compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la protecció dels menors en l'entorn digital

 • Compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

 • Compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

 • Compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors

 • Compareixença d'una representació d'UNICEF Comitè Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar el projecte "Ciutats amigues de la infància"

 • Compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els abusos sexuals i els maltractaments d'infants i adolescents en l'àmbit familiar

 • Compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància per a exposar l'informe "Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles"

 • Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el síndic de greuges sobre el documental "Desemparats. El dolor", emès a TV3

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció