Tramitacions en curs: Comissió de la Infància

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de compareixença de Mireia Forner, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

 • Sol·licitud de compareixença d'Olga Puig, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

 • Sol·licitud de compareixença de Maria Antònia Noguera, representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals

 • Sol·licitud de compareixença d'Irene Álvarez, advocada especialista en temes de família i protecció de menors, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de detecció d'abusos sexuals a infants i adolescents

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d'acollida dels menors no acompanyats

 • Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la protecció dels menors en l'entorn digital

 • Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Violència viral: anàlisi de la violència contra la infància i l'adolescència en l'entorn digital"

 • Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

 • Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors

 • Sol·licitud de compareixença d'Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l'Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l'Observatori dels Drets de la Infància

 • Compareixença d'una representació d'UNICEF Comitè Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar el projecte "Ciutats amigues de la infància"

 • Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, per a informar sobre la guia de bones pràctiques del Col·legi per a assistir els menors estrangers no acompanyats

 • Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida

 • Compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els abusos sexuals i els maltractaments d'infants i adolescents en l'àmbit familiar

 • Compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància per a exposar l'informe "Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles"

 • Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el síndic de greuges sobre el documental "Desemparats. El dolor", emès a TV3

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció