Tramitacions en curs: Comissió de la Infància

Pàgina 1 de 1

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a afrontar els problemes derivats del confinament en els infants

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols que s'activen quan s'identifica un nadó maltractat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicadors emprats per a iniciar una actuació per a protegir un nadó davant d'un possible maltractament

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució dels casos de maltractament de nadons dels darrers deu anys

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a detectar el maltractament de nadons

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps d'espera a l'atenció social infantil els darrers deu anys

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps d'espera a l'atenció sanitària infantil els darrers deu anys

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a respectar la neutralitat política en els centres de menors tutelats

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels educadors socials

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a evitar que els educadors socials participin en manifestacions de caràcter polític amb menors tutelats

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la participació de menors tutelats en manifestacions de caràcter polític

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'obertura d'una investigació sobre la presència d'un educador social d'un centre de menors i de menors tutelats en una manifestació de caràcter polític

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions dels educadors socials i sobre l'autorització per a portar menors tutelats del Centre de Menors Balquer a manifestacions de caràcter polític

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la contractació d'una auditoria de la gestió de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de comunicacions de l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat amb relació als menors tutelats localitzats a carrers de Barcelona del gener del 2018 ençà

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors no acompanyats localitzats al carrer i comunicats per l'Ajuntament de Barcelona del gener del 2018 ençà

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència amb relació als menors que pernocten als jardins de Sant Pau, al barri del Raval de Barcelona, del gener del 2018 ençà

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ordre del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d'autorització de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció