Tramitacions en curs: Comissió de la Infància

Pàgina 1 de 1

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de comunicacions de l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat amb relació als menors tutelats localitzats a carrers de Barcelona del gener del 2018 ençà

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors no acompanyats localitzats al carrer i comunicats per l'Ajuntament de Barcelona del gener del 2018 ençà

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència amb relació als menors que pernocten als jardins de Sant Pau, al barri del Raval de Barcelona, del gener del 2018 ençà

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius

  • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ordre del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d'autorització de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció