Tramitacions closes: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Pàgina 1 de 1

  • Sol·licitud de compareixença del síndic major davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre el requeriment de l'Audiència Nacional a l'ens que presideix amb relació al procediment del cas del 3%

  • Sol·licitud de compareixença del síndic de comptes davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè informi sobre l'Informe de fiscalització 9/2021, relatiu al control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i recollida de residus

  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb el síndic major sobre l'Informe de fiscalització 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus en municipis de més de vint mil habitants, corresponent a l'exercici 2017

  • Sessió informativa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb el síndic major sobre el Pla estratègic de la Sindicatura de Comptes

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció