Tramitacions closes: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Pàgina 1 de 1

  • Resolució 84/XIV del Parlament de Catalunya, d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a la gestió del Fons Covid-19 per part de la Generalitat, els organismes que en depenen i les entitats de dret públic durant la pandèmia

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció