Tramitacions closes: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Pàgina 1 de 1

  • Resolució 490/XIV del Parlament de Catalunya, d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a les contractacions del Servei Meteorològic de Catalunya entre el 2017 i el 2021

  • Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu als contractes adjudicats per la Generalitat o qualsevol dels seus ens dependents a l'empresa CPB Serveis Salut Mental del 2019 ençà

  • Resolució 436/XIV del Parlament de Catalunya, d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu al deute públic de la Generalitat

  • Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a l'ús correcte dels fons rebuts per a complir la sentència del Tribunal Suprem sobre la disposició addicional tercera de l'Estatut per al 2008 en matèria d'infraestructures

  • Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu al Departament de Salut del 2020

  • Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat i de les entitats públiques que en depenen a l'empresa Appeal Agrifood Group del 2017 al 2021

  • Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat i de les entitats públiques que en depenen a les empreses Tasca de Serveis d'Animació i Jan BCS del 2018 al 2021

  • Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització dels pagaments de la Generalitat i de les entitats públiques que en depenen a l'empresa Cris - Unitat de Terapèutica Hiperbàrica del 2018 al 2021

  • Resolució 84/XIV del Parlament de Catalunya, d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a la gestió del Fons Covid-19 per part de la Generalitat, els organismes que en depenen i les entitats de dret públic durant la pandèmia

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció