Tramitacions en curs: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Pàgina 1 de 1

  • Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a les cambres de la propietat urbana

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció