Tramitacions closes: Comissió de la Sindicatura de Comptes

Memòries i informes de la Sindicatura de Comptes de Catalunya tramesos al Parlament de Catalunya

Pàgina 1 de 1

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 13/2021, sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 2018 i al 2019

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització10/2021, sobre el Consorci Localret, corresponent a l'exercici del 2018

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2021, sobre Recollida de Residus d'Osona, SL, corresponent a l'exercici 2018

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 7/2021, sobre Depuradores d'Osona, SL, corresponent a l'exercici 2018

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2021, sobre Aigües d'Osona, SA, corresponent a l'exercici 2018

  • Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2021, sobre la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), corresponent a l'exercici 2018

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció