Tramitacions closes: Comissió de Polítiques de Joventut

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Inspecció de Treball per la detecció d'ocupació encoberta de llocs de treball amb becaris de les universitats

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre el funcionament de les beques de col·laboració de les universitats i les irregularitats detectades d'ocupació encoberta de llocs de treball

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut

 • Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot, Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè valori el preacord sobre la figura dels becaris i dels contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva

 • Sol·licitud de compareixença d'Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de precarietat i desocupació de la joventut

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els efectes de la crisi en els joves empresaris i autònoms

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de Talent Hub Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil després del desconfinament

 • Sol·licitud de compareixença de Ferran Coll, en representació de l'Eina - Espai Jove de la Intersindical - CSC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil post-confinament

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Sol·licitud de compareixença d'Eudald Planella, en representació de la Unió de Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Sol·licitud de compareixença d'Elena Ferrero, en representació de l'entitat Avalot, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui els objectius de la seva acció de govern a la Direcció General

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els objectius i les actuacions de la Direcció

 • Sol·licitud de compareixença d'Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticultors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la vulneració de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Becàries de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques laborals dels estudiants universitaris

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris

 • Sol·licitud de compareixença de Sara Bujalance Arguijo, directora general de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies bàsiques d'actuació de l'Associació respecte als joves

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del programa Salut i escola davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les accions relatives a la detecció de problemes i situacions de risc en l'àmbit de la salut mental

 • Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabezas i Peña, sub-directora general de Promoció de la Salut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques en promoció de la salut mental i el suïcidi juvenil

 • Sol·licitud de compareixença d'Anna Figueras, responsable del Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions i la perspectiva juvenil d'aquest pla

 • Sol·licitud de compareixença de Jordi Blanch, director executiu del Pla de salut mental i addiccions, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Pla director de salut mental i addiccions i el protocol Codi risc de suïcidi

 • Sol·licitud de compareixença de Magda Casamitjana, directora del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el programa i les actuacions de sensibilització, coordinació i implicació de les institucions

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Planificació de Salut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els plans del Departament de Salut en salut mental i suïcidi juvenil

 • Sol·licitud de compareixença de Magdalena Oliver, en representació de l'Observatori de Mitjans i Salut Mental, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'evolució de l'activitat de l'Observatori en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi

 • Sol·licitud de compareixença d'Isaura González, en representació del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la trajectòria del Consell i les polítiques que fa

 • Sol·licitud de compareixença de Carles Pericas, en representació del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la trajectòria del Consell i les polítiques que fa

 • Sol·licitud de compareixença de Cecília Borràs, presidenta de Després del Suïcidi, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'acompanyament i el suport en el dol als supervivents a la mort per suïcidi

 • Sol·licitud de compareixença de Francisco Villar, coordinador del Programa d'atenció a la conducta suïcida del menor a la Unitat de Conducta Suïcida del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els resultats del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut

 • Sol·licitud de compareixença d'Aina Fernández, en representació de la Unitat de Prevenció del Suïcidi de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la trajectòria i els resultats del programa Codi risc de suïcidi

 • Sol·licitud de compareixença de Judit Bellvehí Oliver, cap d'àrea assistencial de la Fundació Els Tres Turons, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la visió preventiva i comunitària de la salut mental

 • Sol·licitud de compareixença d'Helena Quesada Llucià, en representació de l'entitat Obertament, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'estudi "L'estigma i la discriminació en salut mental a Catalunya 2016"

 • Sol·licitud de compareixença de Rafael Bisquerra Alzina, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les conclusions i les línies de recerca sobre l'educació emocional com a eina de prevenció

 • Sol·licitud de compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d'Ocupació i Formació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la formació relativa a l'ocupació en les petites i mitjanes empreses

 • Sol·licitud de compareixença d'Imma Estivill Balsells, presidenta dels Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la formació relativa a l'ocupació en les petites i mitjanes empreses

 • Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S'Ha Acabat!, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la tasca d'informació que l'entitat duu a terme a les universitats i els assetjaments que ha sofert els darrers mesos

 • Sol·licitud de compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l'Observatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'Enquesta a la joventut de Catalunya corresponent al 2017

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup que ha elaborat la publicació "L'emigrant 2.0: emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals" davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti aquesta publicació

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació dels encarregats d'elaborar l'Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017 davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti l'Enquesta

 • Sol·licitud de compareixença de Fernando Carrera, en representació de Joves de Societat Civil Catalana, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el programa d'acció dels pròxims mesos i el seu pla de convivència

 • Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies d'actuació de la Secretaria

 • Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'acció i els objectius del Consell

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el pla de la Direcció en l'àmbit de les polítiques de joventut

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el pla d'acció de la Direcció General

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui l'informe "Situació actual del jovent català a la Unió Europea"

 • Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar els objectius de la seva acció de govern a la Direcció General

 • Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció