Tramitacions en curs: Comissió de Polítiques de Joventut

Pàgina 1 de 1

 • Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Inspecció de Treball per la detecció d'ocupació encoberta de llocs de treball amb becaris de les universitats

 • Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre el funcionament de les beques de col·laboració de les universitats i les irregularitats detectades d'ocupació encoberta de llocs de treball

 • Compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a valorar el preacord sobre els becaris i els contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva

 • Compareixença d'Olga Lasaga Millet, directora del Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació de precarietat i desocupació dels joves

 • Compareixença d'una representació de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre els efectes de la crisi en els empresaris i autònoms joves

 • Compareixença d'una representació de l'associació empresarial Talent Hub Institute davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al desconfinament

 • Compareixença de Ferran Coll, en representació de l'entitat L'Eina - Espai Jove de la Intersindical-CSC, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Compareixença d'una representació de Pimec Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Compareixença d'Eudald Planella, en representació de la Unió de Joves Pagesos, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Compareixença d'una representació de l'entitat Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Compareixença d'Elena Ferrero, en representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la desocupació juvenil posterior al confinament

 • Compareixença d'una representació del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris

 • Compareixença d'una representació de l'Assemblea de Becàries de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les condicions de les pràctiques laborals dels estudiants universitaris

 • Compareixença d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris

 • Compareixença d'Imma Estivill Balsells, presidenta dels Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la formació relativa a l'ocupació en les petites i mitjanes empreses

 • Compareixença d'una representació del grup que ha elaborat la publicació "L'emigrant 2.0: emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals" davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a presentar aquesta publicació

 • Compareixença de Montserrat Perals i Tresserra, directora de l'Observatori Català de la Joventut, o d'una representació dels encarregats d'elaborar l'Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'Enquesta

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció