Tramitacions closes: Comissió de Salut

Pàgina 1 de 5

Següent

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació dels serveis informàtics de l'Institut Català de la Salut que col·laboren en l'avaluació de les direccions per objectius amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya - Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat - Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'Enric Mangas, president de la Unió Catalana d'Hospitals, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència de Josep Ignasi Hornos Vila, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència de Manel Farré Montañés, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació del Sindicat d'Infermeria - SATSE amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Lucía Artazcoz, en representació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Guillem López Casasnovas, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de la patronal de clíniques dentals de Pimec amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Laura Pérez Lacueva, advocada de la Plataforma d'Afectats d'Idental, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Josep Maria Ustrell, professor del Departament d'Odontoestomatologia de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de José López López, en representació de l'Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de María Luisa Tobella, odontòloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Carles Muñiz, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de José Augusto García Navarro, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Montserrat Conill, presidenta de l'Associació d'Higienistes i Auxiliars de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Miguel Hernández Juyol, odontopediatre, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'Elías Casals, doctor en odontologia i ex-secretari general del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Ramiro Solé i Llort, odontòleg, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Josep Maria Sabaté, economista i exdirector del Servei Català de la Salut, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Javier Martín, director general de Vitaldent, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Josep Montero i Pelegrí, president del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Marina Geli, exconsellera de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència de Jordi Baroja i Benlliure, president de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència de Miquel Porta Serra, catedràtic de medicina preventiva i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'Antoni Plasència, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència de Carme Borrell Thió, gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'Antoni Sisó Almirall, president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre l'evolució de les dades de les víctimes mortals per la Covid-19

Pàgina 1 de 5

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció