Tramitacions en curs: Comissió de Salut

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Compareixença en ponència de Maria Josep López Dolcet, en representació de l'Estratègia nacional de l'atenció primària i salut comunitària, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Juan Carlos Llodra, director executiu del Consell General de Col·legis d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Jesús Rueda García, director dels programes de salut bucodental del Servei Extremeny de Salut i president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia i Salut Pública Oral, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Federico Simón Salazar, estomatòleg i creador del primer programa d'assistència dental infantil del País Basc, amb relació a la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença en ponència de Manel Balcells i Díaz, president del Consell Assessor de Salut, amb relació al Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els canvis fets a la Secretaria General del Departament de Salut

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els protocols sanitaris de cara a l'inici del curs escolar 2020-2021 i sobre els plans sanitaris de resposta a la Covid-19 de cara a la tardor

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la contractació d'emergència del servei de seguiment de contactes positius amb rastrejadors

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la concessió del seguiment dels casos de malalts de Covid-19 a Ferroser Servicios Auxiliares

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la contractació pública en matèria de salut durant l'estat d'alarma

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i la Consellera de Salut sobre la gestió pressupostària de la despesa extraordinària de salut que ha comportat la crisi de la Covid-19

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el seguiment del compliment per les empreses adjudicatàries de les condicions de prestació del servei de transport sanitari

 • Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les perspectives, avaluacions i propostes davant la manca de personal d'infermeria a Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença de Juan Ignacio Beltrán, director general de Ferroser, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el contracte de la Generalitat per fer el seguiment i el rastreig de positius de Covid-19

 • Sol·licitud de compareixença de Jacob Mendioroz, director de la Unitat de Seguiment de la Covid-19, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el personal necessari per al rastreig del virus

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Reconocimiento para el Celador Ya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la situació dels zeladors i com els ha repercutit la pandèmia de Covid-19

 • Sol·licitud de compareixença d'Albert Martínez Castilla, representant de la plataforma Reconocimiento para el Celador Ya, davant la Comissió de Salut perquè informi de la situació d'aquest col·lectiu professional i de les repercusions per la pandèmia de Covid-19

 • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'adjudicació del contracte de seguiment i rastreig dels contactes dels casos de Covid-19 a Ferrovial Servicios

 • Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el sistema de recopilació de dades sobre la Covid-19

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les estratègies amb relació al projecte Nursing Now

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el suport i acompanyament a persones amb càncer i a llurs familiars

 • Sol·licitud de compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la resposta del Sistema d'Emergències Mèdiques després de l'explosió a les instal·lacions de l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe)

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup de debat d'Economistes davant la Crisi, la Junta del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris i la Junta del Fòrum Català d'Atenció Primària davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el document "Algunes propostes de millora del sistema sanitari públic"

 • Sol·licitud de compareixença de Vicenç Martínez, gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els motius per a l'anunci de la seva destitució

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la proposta de modificació de la Llei de salut pública per a poder controlar l'apologia dels trastorns de la conducta alimentària

 • Sol·licitud de compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tancament del Servei d'Oncologia Pediàtrica de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)

 • Sol·licitud de compareixença d'Adrià Comella i Carnicé, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el transport sanitari

 • Sol·licitud de compareixença de Xavier Saballs, director de Persones i Desenvolupament Professional de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè es posicioni sobre el Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

 • Compareixença de Lluís Franch i Viñas, gerent de la regió sanitària de Barcelona, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Maria del Mar Lleixà i Fortuño, gerent de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Ramon Descarrega i Queralt, gerent de la regió sanitària del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Miquel Carreras i Massanet, gerent de la regió sanitària de Girona, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Núria Puig Rosés, gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Divina Farreny i Justribó, gerent de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Joan Pons, responsable científic de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Jordi Blanch, director del Pla de salut mental, davant la Comissió de Salut per a posicionar-se sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença d'Ana Rosa Sevillano, de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, davant la Comissió de Salut per a informar sobre el reconeixement de la categoria laboral i les funcions dels tècnics en cures auxiliars d'infermeria

 • Compareixença d'una representació de l'associació Volem Signar i Escoltar davant la Comissió de Salut per a informar sobre els problemes dels infants sords per a fer servir la llengua de signes en l'àmbit sanitari

 • Compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió de Salut per a informar sobre la Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i la creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya

 • Compareixença de Lluïsa Pla Masip, coordinadora assistencial del Centre de Vida Independent, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les activitats del centre

 • Compareixença d'una representació de la plataforma +Planifica2+Salud davant la Comissió de Salut per a explicar la seva estratègia per a promoure la salut sexual i reproductiva

 • Compareixença d'una representació de l'Associació Polseres Candela davant la Comissió de Salut per a informar sobre la recerca del càncer infantil

 • Compareixença de Joan Delort i Menal, director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del transport sanitari

 • Compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre l'organització del servei d'emergències mèdiques i la creació de nous serveis com l'Equip de Complexitat Operativa Eco-0

 • Compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del transport sanitari

 • Compareixença d'Antoni Encinas Piñol, gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la situació del Sistema d'Emergències Mèdiques, el pla de millora tecnològica i les oportunitats per a avançar en el model assistencial

 • Compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar i de Comissions Obreres davant la Comissió de Salut per a informar sobre el projecte dels infermers escolars als centres educatius per a infants amb necessitats sanitàries

 • Compareixença d'una representació de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut per a informar sobre els motius de la convocatòria de vaga dels metges del Siscat

 • Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Entitats de la Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre els acords del segon conveni del Siscat

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció