Tramitacions closes: Comissió de Salut

Pàgina 1 de 1

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració sanitària entre administracions

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans de contingència per a ampliar la capacitat de resposta del sistema sanitari i el paper de l'atenció primària

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió i la cura del personal sanitari

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el balanç del confinament a Igualada (Anoia) i la conca d'Òdena

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació dels serveis de salut i dels serveis socials per a afrontar la pandèmia

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions de treball dels professionals sanitaris durant la crisi de la Covid-19

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual el Departament de Salut no assumeix les competències de les residències de gent gran

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús que es fa dels mitjans, de les instal·lacions i del personal de la sanitat privada

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no s'utilitzaven els llits dels centres sanitaris privats i de les mútues d'accident de treball si el 30 de març de 2020 no hi havia llits disponibles en el sistema sanitari públic

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estratègies seguides amb relació als tests de detecció de la Covid-19

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de prevenció preses des que es va tenir coneixement de l'epidèmia a la Xina fins al 14 de març, data de declaració de l'estat d'alarma

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis en què es basava la consellera de Salut per a indicar l'origen del brot de la Covid-19 a la conca d'Òdena

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del sistema sanitari català

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballadors del sistema sanitari català

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'actualitat sanitària i l'epidèmia provocada per la Covid-19 a Catalunya

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció