Tramitacions closes: Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 1

  • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els objectius i el pla de treball del departament

  • Sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual

  • Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Estudis d'Opinió davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les previsions de treball d'aquest òrgan el 2021

  • Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les noves línies mestres d'aquest òrgan

  • Sol·licitud de compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informin sobre els acords presos a la Cimera i presentin el Pla de treball contra les causes estructurals de la corrupció, sorgit de la Cimera

  • Compareixença de representants de la I Cimera contra la Corrupció davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre els acords presos i presentar el pla de treball aprovat

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció