Tramitacions closes: Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 4

Següent

 • Compareixença en ponència d'Anna Mercadé i Ferrando, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

 • Compareixença en ponència de Marta Macias Quesada, en representació de COOP4eQUALITY, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

 • Compareixença en ponència de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'una representació del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

 • Compareixença en ponència d'Andreu Camps i Povill, secretari general de la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

 • Compareixença en ponència de Teresa Durántez, educadora social dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Garraf, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Neus Roca, professora de psicologia social de la Universitat de Barcelona i especialista en gènere i violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'Adrià Pascuet, ensinistrador caní, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Francisco Javier Gómez Martínez, president de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Núria Querol, representant del Col·legi de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'Alba Garcia, secretària de Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Mercè Claramunt, advocada i mediadora familiar, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Gemma Altell, psicòloga social, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'Alba Alfageme, psicòloga especialista en victimologia, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Júlia Vega, representant d'Almena Cooperativa Feminista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Rosa Garriga, directora de la Fundació Assistència i Gestió Integral, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Carla Vall, advocada penalista, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'una representació del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Marisa Fernández, advocada i membre de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Montserrat Vila, presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Natàlia Veraguas, en representació de Dones amb Empenta, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Gossos d'Assistència AEPA-Catalunya amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'una representació del Projecte Tan Amics amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'associació Dones Unides contra el Maltractament amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació Gossos de Protecció per a Víctimes de Violència de Gènere amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència d'Enrique Cruz Simón, representant de l'associació Proyecto Escan, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Beatriu Masià, presidenta de la cooperativa Tamaia - Viure sense Violència, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Laia Rosich Solé, coordinadora del Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Arenys de Mar i sòcia fundadora de l'Associació de Dones Jutges d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora d'incidència política de Creación Positiva, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Salut sobre el rebrot de Covid-19 al Segrià i les polítiques del Govern per a fer-hi front

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la col·laboració amb els ajuntaments i les línies d'ajuts i de finançament a l'Administració local per a afrontar la crisi de la Covid-19

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la gestió de l'emergència sanitària produïda per la Covid-19

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller d'Interior sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació als sobresous que cobrava a l'Associació Catalana de Municipis

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre les relacions amb el Consell General d'Aran

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre els efectes de la borrasca Gloria i les mesures previstes per a pal·liar-ne els danys

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la idoneïtat de la designació de l'interventor general de la Generalitat

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la investigació per la retirada de la bandera espanyola el 3 de gener de 2020

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre l'actuació del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física i del Consell Català de l'Esport en la presumpta concessió fraudulenta de subvencions

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de l'Esport i el Consell Català de l'Esport

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'increment de publicitat institucional en el context de les retallades

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre la seva implicació en els òrgans de direcció del Consell per la República

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre l'augment de la publicitat institucional en un context de retallades pressupostàries

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre els indicis d'espionatge als servidors públics de l'Administració de justícia i el garantiment dels drets i les llibertats dels ciutadans

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Justícia sobre els indicis d'espionatge als servidors públics de l'Administració de justícia i el garantiment dels drets i les llibertats dels ciutadans

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència sobre l'encàrrec al Centre d'Estudis d'Opinió d'una enquesta relativa a l'opinió política adreçada al conjunt de l'Estat espanyol

Pàgina 1 de 4

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció