Tramitacions en curs: Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seu capteniment arran del fet que una periodista de TV3 hagi publicat a les xarxes socials una queixa relativa als usos lingüístics d'un treballador de l'Administració

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts o les subvencions atorgats a Catalunya Acció en el període 2010-2019

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat d'Adam Majó, director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, per a donar als professors i als centres educatius eines per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els documents lliurats per l'Oficina de Drets Civils i Polítics amb la descripció de les eines que es facilitarien al personal docent i als centres educatius per a la divulgació dels valors democràtics i dels drets civils i polítics

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions entre el Departament d'Educació i l'Oficina de Drets Civils i Polítics

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'interès general del suport d'alguns ajuntaments a l'activitat de l'Institut Nova Història

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la protecció al treball historiogràfic amb procediments científics davant de l'activitat de l'Institut Nova Història

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les subvencions o convenis amb l'Institut Nova Història

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport a la historiografia catalana davant de l'activitat de l'Institut Nova Història

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la base científica de les teories sobre la catalanitat de Cervantes, Colom, Erasme de Rotterdam i Leonardo da Vinci de l'Institut Nova Història

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'objectiu de l'Institut Nova Història de revisar la història amb finalitat política

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la tasca de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de divulgació i assessorament en els centres educatius

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb els serveis d'emergències francesos per la iniciativa Cims per la Llibertat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes pel que fa a l'ús partidista dels comptes oficials d'organismes que depenen de la Generalitat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la campanya publicitària de la iniciativa Cims per la Llibertat per mitjà dels comptes oficials d'organismes que depenen de la Generalitat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera de mantenir i fer respectar la neutralitat política dels organismes oficials que depenen de la Generalitat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús partidista dels comptes oficials d'organismes que depenen de la Generalitat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la programació de diverses activitats amb intens contingut polític separatista en la Universitat Catalana d'Estiu

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la competència de la Generalitat per a autoritzar el desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ordre del president de la Generalitat a Ports de la Generalitat d'autorització de desembarcament de les persones rescatades pel vaixell Aquarius

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció