Tramitacions closes: Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de compareixença de Christian Garcia Montagut, director d'Esports de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'edició i l'emissió del reportatge "El cas Rosell"

 • Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les manifestacions emeses en el programa de TV3 "Està passant" amb relació al Cos de Mossos d'Esquadra

 • Sol·licitud de compareixença d'Albert Rivera, president de Ciutadans - Partit de la Ciutadania, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les seves valoracions contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els seus professionals

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació dels comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la viabilitat i l'estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis de l'audiovisual

 • Sol·licitud de compareixença de Brauli Duart, vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, davant la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'entrevista que es va fer a Josean Fernández a TV3

 • Sol·licitud de compareixença del vicepresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l'entrevista que es va fer a Josean Fernández en el programa de TV3 "Preguntes freqüents"

 • Compareixença de Christian Garcia Montagut, exdirector d'Esports de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre l'edició i l'emissió del reportatge "El cas Rosell"

 • Compareixença d'una representació dels comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre la viabilitat i l'estabilitat de la Corporació, la renovació del Consell de Govern i la represa de la reforma de les lleis de l'audiovisual

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de Televisió de Catalunya i el director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre llur processament judicial

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya perquè informi sobre el compliment dels valors constitucionals i estatutaris als mitjans de comunicació públics

 • Sessió informativa de la comissió que correspongui amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'aprovació de la nova Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual i sobre la necessitat d'actualitzar la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya

 • Sessió informativa de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el compliment dels valors constitucionals i estatutaris als mitjans de comunicació públics

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció