Tramitacions closes: Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Pàgina 1 de 1

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya "L'accés de les persones menors d'edat a continguts de pornografia a internet"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "La presència de continguts audiovisuals que difonen un discurs negacionista en relació amb la Covid-19 en plataformes i xarxes socials"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Presència de publicitat en els continguts dels vídeos generats per tiktokers"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Anàlisi de la presència de les dones en la informació sobre la pandèmia de la Covid-19"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, corresponent al gener i el febrer del 2020

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Presència i prominència d'obres europees a Netflix"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, corresponent al període del maig al desembre del 2019

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Continguts a YouTube i xarxes socials que promocionen productes de suposada eficàcia curativa de la Covid-19"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Continguts a YouTube i xarxes socials que promocionen productes de suposada eficàcia curativa del COVID-19"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de les missions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2018

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Anàlisi de la presència de continguts de promoció del joc i les apostes en línia"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio del gener a l'abril del 2019

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "El tractament informatiu de la publicació de la Sentència 459/2019 del Tribunal Suprem i els fets que se'n van derivar. Període del 14 al 19 d'octubre de 2019"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "La representació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines (televisió lineal i plataformes d'intercanvi de vídeos) durant la campanya de Nadal 2019-2020"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Presència de continguts publicitaris en canals de youtubers infantils i adolescents"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "El discurs antivacunes a Internet"

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya relatiu a l'anàlisi de la recontextualització, amb voluntat sexualitzadora, de continguts protagonitzats per menors d'edat a Internet

 • Informe específic del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el pluralisme polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions locals i al Parlament Europeu del 2019

 • Informe específic del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el pluralisme polític en la televisió i la ràdio durant la campanya de les eleccions a les Corts Generals del 2019

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya relatiu a l'anàlisi de la presència a Internet de continguts que difonen sistemes de cibercontrol de les dones en l'àmbit de la parella

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio del setembre al desembre del 2018

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre la representació dels estereotips de gènere en la publicitat de joguines (televisió lineal i plataformes de distribució de vídeos) durant la campanya de Nadal 2018-2019

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'anàlisi de la presència de continguts de promoció del joc i les apostes en línia

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio del maig a l'agost del 2018

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de les missions específiques del servei públic de competència de la Generalitat corresponent al 2017

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre l'observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio del gener a l'abril del 2018

 • Informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya titulat "Anàlisi de la presència de desinformació en línia sobre el càncer"

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció