Tramitacions closes: Comissió d'Educació

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre les mesures adoptades per a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les hores lectives en castellà el curs 2021-2022

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre els objectius i el pla de treball del departament

 • Sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre l'inici del curs escolar 2021-2022

 • Sessió informativa de la Comissió d' Educació amb el conseller d'Educació sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la violència que pateixen els membres de la comunitat educativa

 • Sol·licitud de compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, davant la Comissió d'Educació, perquè informi sobre la situació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Junta Central de Directors i Directores de Catalunya davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el funcionament i l'organització del sistema educatiu

 • Sol·licitud de compareixença del cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d'Educació, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la manca de places de batxillerat a Reus el curs 2021-2022

 • Sol·licitud de compareixença de la secretària general d'Educació davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures adoptades per a complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prescriu un mínim del 25% de les hores lectives en castellà el curs 2021-2022

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unitat de Suport a l'Alumnat en situació de Violència davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i ciberassetjament escolars atesos per aquesta unitat i sobre el funcionament de l'aplicació UsApps

 • Sol·licitud de compareixença de la inspectora d'Educació de zona de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i ciberassetjament escolars atesos pel seu organisme

 • Sol·licitud de compareixença de la síndica de greuges de Barcelona davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars atesos pel seu organisme

 • Sol·licitud de compareixença del cap del servei d'atenció telefònica Infància Respon davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars atesos per aquest servei

 • Sol·licitud de compareixença de la secretària de Transformació Educativa davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Departament d'Educació en matèria d'assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Departament d'Educació en matèria d'assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022

 • Sol·licitud de compareixença de Teresa Cambra Sánchez, inspectora d'Educació i directora de l'associació Projecte Inspectio, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'efectivitat dels protocols i els programes de prevenció de l'assetjament i el ciberassetjament escolars

 • Sol·licitud de compareixença de Joan Martínez Prieto, president de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars que han conegut, les actuacions que ha dut a terme l'Associació i les propostes de millora

 • Sol·licitud de compareixença de Carmen Cabestany, presidenta de l'Associació No a l'Assetjament Escolar (NACE), davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i de ciberassetjament escolars que han conegut, les actuacions que ha dut a terme l'Associació i les propostes de millora

 • Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat d'hospitalització psiquiàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els efectes de l'assetjament escolar i el ciberassetjament en la salut mental dels menors

 • Sol·licitud de compareixença de Thais Tiana, psicòloga de la unitat de prevenció del suïcidi de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els efectes psicològics de l'assetjament i el ciberassetjament escolars en infants, adolescents i joves

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Currículum i Personalització davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les mesures que adoptarà el Departament d'Educació en matèria d'assetjament i ciberassetjament el curs 2021-2022

 • Sol·licitud de compareixença del responsable de la Unitat de Suport a la Convivència Escolar davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les activitats i les funcions de la Unitat

 • Sol·licitud de compareixença de José Manuel López davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'assetjament que van patir els seus fills a l'escola i les actuacions derivades

 • Sol·licitud de compareixença de Carmen Yepes davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre l'assetjament que van patir els seus fills a l'escola i les actuacions derivades

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els casos d'assetjament i ciberassetjament a les escoles

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Dislèxia davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació dels alumnes amb dislèxia

 • Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Dislèxia davant la Comissió d'Educació per a informar sobre la situació dels alumnes amb dislèxia

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció