Tramitacions en curs: Comissió d'Educació

Pàgina 1 de 1

  • Sol·licitud de compareixença d'una representació del col·lectiu de professors artístics de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre la situació de desigualtat respecte d'altres professors

  • Sol·licitud de compareixença de l'ex director territorial d'Educació a Girona davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el seu cessament

  • Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a Girona davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre el cessament del director territorial d'Educació a Girona

  • Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d'Educació davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament

  • Compareixença de Fabián Mohedano i Morales, president de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, davant la Comissió d'Educació, per a informar sobre la situació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

  • Compareixença d'una representació de les Juntes Centrals de Directors d'Ensenyament Primari i d'Ensenyament Secundari davant la Comissió d'Educació per a informar sobre el funcionament i l'organització del sistema educatiu

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció