Tramitacions en curs: Comissió d'Educació

Pàgina 1 de 1

 • Control del compliment de la Resolució 108/XIV, sobre la construcció d'un gimnàs i una sala polivalent a l'Escola Splai, de Barcelona

 • Control del compliment de la Resolució 107/XIV, sobre la formació artística i les escoles de música i dansa

 • Control del compliment de la Resolució 106/XIV, sobre l'avançament al primer trimestre del curs escolar de la resolució i la percepció dels ajuts del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i sobre el traspàs de la gestió de les beques pendents

 • Control del compliment de la Resolució 105/XIV, sobre el finançament del personal de les llars d'infants rurals

 • Control del compliment de la Resolució 104/XIV, sobre l'Escola Oficial d'Idiomes del Garraf

 • Control del compliment de la Resolució 19/XIV, sobre el canvi d'emplaçament de l'Institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar, i l'Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada

 • Control del compliment de la Resolució 18/XIV, sobre el millorament de les instal·lacions de l'Escola Mossèn Albert Vives, de la Seu d'Urgell

 • Control del compliment de la Resolució 17/XIV, sobre la recuperació de la sisena hora als centres educatius públics

 • Control del compliment de la Resolució 16/XIV, sobre la valoració de situacions socioeconòmiques sobrevingudes per a la concessió d'ajuts de menjador escolar

 • Control del compliment de la Resolució 15/XIV, sobre la renovació de l'acord amb els municipis per a reduir les ràtios d'alumnes per grup als centres educatius

 • Control del compliment de la Resolució 14/XIV, d'impuls a la creació d'una comissió d'estudi sobre el desplegament d'un sistema educatiu inclusiu, i sobre mesures relatives a l'educació inclusiva

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les millores previstes en les instal·lacions de l'Institut de Premià de Mar (Barcelonès) i els cicles formatius previstos de posar-hi en marxa

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció