Tramitacions closes: Comissió d'Igualtat i Feminismes

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre els objectius i el pla de treball del departament

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre les agressions homòfobes del 29 i el 30 de maig de 2021 a Barcelona i la resta de denúncies per LGBTI-fòbia del primer trimestre d'any

 • Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes i de la Comissió d'Interior amb la consellera d'Igualtat i Feminismes i el Conseller d'Interior sobre les actuacions per a afrontar les agressions, les discriminacions i els delictes d'odi

 • Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual

 • Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Igualtats davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'activitat de l'àrea d'igualtat de tracte i no-discriminació de les persones lesbianes, gais, transgènere i bisexuals i les mesures extraordinàries preses per la Covid-19 de la dotzena legislatura ençà

 • Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les polítiques impulsades pel seu departament

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació "50 a 50 Lideratge Compartit" davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'emprenedoria de les dones

 • Sol·licitud de compareixença d'Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre l'ocupació de les dones

 • Sol·licitud de compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions Institucionals i de l'Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc Farmacèutic, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la pobresa menstrual i farmacèutica

 • Sol·licitud de compareixença de Victòria Prada Pérez, tècnica d'Igualtat del Parlament, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè presenti el Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023

 • Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament

 • Sol·licitud de compareixença de Laura Huerga, en representació de l'entitat "On són les dones", davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè presenti l'informe "ReRecomptem"

 • Sol·licitud de compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè exposi els objectius i la tasca d'aquestes entitats

 • Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert, en representació de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el dret a l'avortament durant l'estat d'alarma

 • Sol·licitud de compareixença d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè exposi l'Informe de l'Observatori contra l'Homofòbia de l'estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya 2020

 • Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Igualtat en funcions davant de la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi de l'activitat de l'Àrea d'Igualtat de Tracte i No-discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Transgènere i Bisexuals en la dotzena legislatura

 • Compareixença de Sílvia Aldavert, coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre el dret a l'avortament durant l'estat d'alarma

 • Compareixença de Victòria Prada Pérez, tècnica d'Igualtat del Parlament, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a presentar el Pla d'igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció