Tramitacions en curs: Comissió d'Igualtat i Feminismes

Pàgina 1 de 1

  • Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat i Feminismes amb la consellera d'Igualtat i Feminismes sobre les agressions homòfobes del 29 i el 30 de maig de 2021 a Barcelona i la resta de denúncies per LGBTI-fòbia del primer trimestre de l'any

  • Sol·licitud de compareixença de la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre els objectius al Departament d'Igualtat i Feminismes

  • Sol·licitud de compareixença d'Helena Vicente i Salazar, presidenta de l'Associació de Mares de Famílies Monomarentals, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació de les mares de famílies monoparentals femenines i la conciliació de la vida personal i laboral

  • Compareixença de la secretària d'Igualtats davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre l'activitat de l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació de Persones Lesbianes, Gais, Transgènere i Bisexuals i les mesures extraordinàries preses per la Covid-19 de la dotzena legislatura ençà

  • Compareixença d'una representació de l'associació "50 a 50 Lideratge Compartit" davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre l'emprenedoria de les dones

  • Compareixença d'Eva Gajardo, secretària d'Igualtat i Formació de la Unió General de Treballadors de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre l'ocupació de les dones

  • Compareixença de Jordi Bosch, director de Relacions Institucionals i de l'Observatori de la Pobresa Farmacèutica del Banc Farmacèutic, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a informar sobre la pobresa menstrual i farmacèutica

  • Compareixença de Laura Huerga, en representació de l'entitat "On són les dones", davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a presentar l'informe "ReRecomptem"

  • Compareixença de Sara Cuentas, en representació de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Diverses 8M, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a exposar els objectius i la tasca d'aquestes entitats

  • Compareixença d'Eugeni Rodríguez, president de l'Observatori contra l'Homofòbia, davant la Comissió d'Igualtat i Feminismes per a exposar l'Informe de l'Observatori contra l'Homofòbia de l'estat de l'LGTBI-fòbia a Catalunya 2020

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció