Tramitacions closes: Comissió d'Igualtat i Feminismes

Pàgina 1 de 1

  • Proposta de resolució de condemna de l'assetjament sofert per la diputada Anna Grau en les xarxes socials

  • Resolució 88/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les dones en situació de vulnerabilitat econòmica

  • Resolució 87/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la destinació dels fons europeus Pròxima Generació a projectes que tinguin com a objectiu les dones

  • Resolució 86/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la destinació de recursos pressupostaris al desplegament de les lleis d'igualtat efectiva de dones i homes i del dret de les dones a erradicar la violència masclista

  • Resolució 85/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de les víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció