Tramitacions closes: Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'augment de l'LGTBI-fòbia a Catalunya

 • Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'augment de l'LGBTI-fòbia a Catalunya

 • Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del punt 6 de la Moció 63/XII, sobre la feminització de la pobresa

 • Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les accions amb relació a les polítiques LGBTI

 • Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb el conseller d'Interior sobre l'increment de les agressions contra el col·lectiu LGBTI el darrer any

 • Sol·licitud de compareixença d'Helena Vicente i Salazar, en representació de l'Associació de Mares de Famílies Monomarentals, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes perquè informi sobre la situació de les mares de les famílies monoparentals femenines i de la conciliació familiar

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Adoratrius SicarCat davant la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes perquè presenti l'informe "#TambienEsTrata: document d'anàlisi i incidència política, octubre 2020"

 • Sol·licitud de compareixença d'Aitana Giralt, presidenta de Dones a Escena, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'acompanyament a les víctimes d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida

 • Sol·licitud de compareixença de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona 1 de Barcelona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el funcionament de les unitats de valoració integral forense i les necessitats dels jutjats de violència sobre la dona

 • Compareixença d'una representació d'Adoratrius Sicar Cat davant la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes per a presentar l'informe "#TambienEsTrata: document d'anàlisi i incidència política, octubre 2020"

 • Compareixença d'Aitana Giralt, presidenta de Dones a Escena, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes per a informar sobre l'acompanyament a les víctimes d'abusos sexuals a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida

 • Compareixença de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes per a informar sobre el funcionament de les unitats de valoració integral forense i les necessitats dels jutjats de violència sobre la dona

 • Compareixença de Mireia Teixidó Ibáñez, directora de l'Aula de Teatre, i de Sandra Castro Bayona, regidora de l'Ajuntament de Lleida, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre el protocol d'actuacions en cas de conductes sexuals inadequades a l'Aula de Teatre

 • Compareixença de Laura Huerga, en representació de l'associació On Són les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe ReRecomptem

 • Compareixença d'una representació de l'Asociación El Latido de las Mariposas davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre el seu projecte de foment de la igualtat i lluita contra la violència de gènere

 • Compareixença de Sara Cuentas, representant de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i de Dones Diverses 8M, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre els objectius i la tasca d'aquests col·lectius

 • Compareixença d'una representació de l'associació On Són les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les conclusions del seu informe corresponent al quart trimestre del 2019

 • Compareixença d'Aurora Martín, representant de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre l'atenció i el tractament a persones adultes que van patir abusos sexuals en la infantesa

 • Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, per a informar sobre l'assistència a les víctimes de violència masclista

 • Compareixença d'Esteban Ibarra, president del Moviment contra la Intolerància, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'Informe Raxen Especial 2018

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció