Tramitacions closes: Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

Pàgina 1 de 1

  • Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les entitats gitanes

  • Proposta de resolució sobre la fiscalitat justa dels productes sanitaris per a la menstruació i d'higiene femenina

  • Resolució 1130/XII del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual

  • Resolució 1128/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere

  • Resolució 1009/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'elaboració d'un pla d'igualtat per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

  • Resolució 1129/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement dels drets de les persones LGTBI

  • Proposta de resolució sobre la integració de l'Administració autonòmica de Catalunya en el Sistema de Seguiment Integral en els Casos de Violència de Gènere, Sistema VioGén

  • Resolució 1008/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'adopció de mesures urgents contra els discursos transfòbics i excloents

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció