Tramitacions closes: Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes

Pàgina 1 de 1

 • Control del compliment de la Resolució 1130/XII, sobre la protecció de les dones i de les víctimes del tràfic de persones i d'explotació sexual

 • Control del compliment de la Resolució 1129/XII, sobre el reconeixement dels drets de les persones LGTBI

 • Control del compliment de la Resolució 1128/XII, sobre l'adopció de mesures per a donar visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència de gènere

 • Control del compliment de la Resolució 1009/XII, sobre l'elaboració d'un pla d'igualtat per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • Control del compliment de la Resolució 1008/XII, sobre l'adopció de mesures urgents contra els discursos transfòbics i excloents

 • Control del compliment de la Resolució 908/XII, sobre l'aprovació d'un pla de xoc per a la conciliació familiar i laboral davant la crisi provocada per la Covid-19

 • Control del compliment de la Resolució 907/XII, sobre el reconeixement de la tasca dels jutges i els magistrats i del conjunt del poder judicial en la lluita contra la violència de gènere

 • Control del compliment de la Resolució 906/XII, sobre l'elaboració d'un pla d'igualtat per al Cos de Mossos d'Esquadra

 • Control del compliment de la Resolució 681/XII, sobre el garantiment del dret de les dones amb discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part

 • Control del compliment de la Resolució 630/XII, sobre la salut sexual i reproductiva

 • Control del compliment de la Resolució 445/XII, sobre la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

 • Control del compliment de la Resolució 374/XII, sobre la violència masclista

 • Control del compliment de la Resolució 373/XII, sobre el reconeixement del poble gitano de Catalunya

 • Control del compliment de la Resolució 293/XII, sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials

 • Control del compliment de la Resolució 292/XII, sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals

 • Control del compliment de la Resolució 271/XII, sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual

 • Control del compliment de la Resolució 270/XII, sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i en la investigació

 • Control del compliment de la Resolució 269/XII, sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l'atenció a les persones transgènere

 • Control del compliment de la Resolució 207/XII, sobre la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat

 • Control del compliment de la Resolució 147/XII, sobre la creació del Pacte Català contra la Violència Masclista

 • Control del compliment de la Resolució 146/XII, sobre les persones refugiades LGBTI

 • Control del compliment de la Resolució 145/XII, sobre el desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

 • Control del compliment de la Resolució 144/XII, sobre l'aplicació de les mesures del Pacte d'estat contra la violència de gènere

 • Control del compliment de la Resolució 143/XII, sobre les mesures per a evitar les conductes i les expressions sexistes en la tasca institucional

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del programa de vacunació del papil·loma humà el 2018 i el 2019 i la previsió per al 2020

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a retirar la gratuïtat de la vacuna del papil·loma humà a grups de risc

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció