Tramitacions en curs: CEPMI

Pàgina 1 de 1

 • Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran perquè informi de les activitats, els objectius i les propostes del Consorci sobre les polítiques públiques per a la gent gran

 • Compareixença d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de José Manuel Alonso Varea, expert en mentoria social i redactor del Pla de mentoria per a les persones grans de la Direcció General de Famílies, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Josu Gondra, expert en seguretat, protecció i benestar de les persones grans i impulsor del Pla de seguretat de les persones grans i de l'Enquesta de seguretat i benestar subjectiu de les persones grans de Catalunya, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Maria Àngels Vila, experta en seguretat de les persones grans i coordinadora del Pla de seguretat per a les persones grans (2012-2018) del Departament d'Interior, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Paulina Ballbè, directora del Postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable, de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Sílvia Ventura, jutgessa, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'Antoni Vilà, membre del comitè d'experts que va participar en l'elaboració de la Llei 12/2007, de serveis socials, i expert en dependència, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'Astrid Lindström Karlsson, consultora experta en serveis de geriatria, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'Anna Cabré Pla, demògrafa i exdirectora del Centre d'Estudis Demogràfics, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'Isabel López Chamosa, exdiputada al Congrés dels Diputats i especialista en pensions, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universitat de Vic davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'Àngels Tresserra i Soler, responsable del Pla de la gent gran 1990, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de l'Observatori de la Diputació de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de la sub-directora general de Promoció de la Salut davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Magda Bes, defensora dels drets de les dones grans, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'Antoni Pérez Yuste, gerent de Serveis Socials del Pla de l'Estany, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Josep Muñoz Luque, gerent de l'Àrea de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'Assumpció Vila, síndica de l'Ajuntament de Barcelona, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de la directora general de Famílies davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Coordinadora de Casals Municipals de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació dels Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de Col·legi de Notaris de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació del Col·legi de Metges de Catalunya, secció de Metges de Residències Geriàtriques, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació del Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Fernando Fuster Fabra, membre de Sitges Voluntariat Social, Envelliment i Diversitat, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Fundació Aroa davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Fundació Aequitas davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de l'Associació de Micropobles de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de l'Agrupació de Formació Permanent i de les Aules per a la Gent Gran de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Afectats de les Residències de Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació del Telèfon de l'Esperança davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Fundació Avis - Món Catalunya davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la fundació Ampans davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Fundació Edat i Vida davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Fundació 26 de Desembre davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de la Fundació Pasqual Maragall davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de Marea Blanca davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença d'una representació de Marea Pensionista davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

 • Compareixença de Marta Rovira, jubilada, defensora dels drets de les persones grans i membre d'Unió de Pagesos, davant la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció