Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Portaveus

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt