Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Portaveus

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • Sr. Vidal Aragonés Chicharro (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 28/01/2019

  Substitueix a: Sra. Natàlia Sànchez Dipp

 • Excm. Sr. Xavier García Albiol

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

  Baixa: 31/01/2019

  Substituït/ïda per: I. Sra. Esperanza García González

 • I. Sra. Esperanza García González (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 12/02/2019

  Substitueix a: Excm. Sr. Xavier García Albiol

 • Sra. Natàlia Sànchez Dipp (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

  Baixa: 28/01/2019

  Substituït/ïda per: Sr. Vidal Aragonés Chicharro