Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Portaveus

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

  Baixa: 15/05/2019 (BOPC, 343)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Daniel Serrano Coronado

 • Sr. Carles Riera Albert (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

 • I. Sr. Daniel Serrano Coronado (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 15/05/2019 (BOPC, 343)

  Substitueix a: I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez