Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut

Portaveus

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
  • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

    Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)