Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Educació

Portaveus

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • I. Sra. Andrea Levy Soler

  Alta: 06/02/2019 (BOPC, 258)

  Baixa: 09/05/2019

  Substituït/ïda per: I. Sr. Daniel Serrano Coronado

 • Sr. Carles Riera Albert (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 06/02/2019 (BOPC, 258)

 • I. Sr. Daniel Serrano Coronado (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 15/05/2019

  Substitueix a: I. Sra. Andrea Levy Soler