Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Recerca i Universitats

Portaveus

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
 • Sr. Dani Cornellà Detrell

  Alta: 11/06/2021 (BOPC, 63)

  Baixa: 16/03/2022

  Substituït/ïda per: Sra. Nogay Ndiaye i Mir

 • Sra. Nogay Ndiaye i Mir

  Alta: 16/03/2022

  Substitueix a: Sr. Dani Cornellà Detrell

  Baixa: 02/06/2023

  Substituït/ïda per: Sr. Xavier Pellicer Pareja

 • Sra. Nogay Ndiaye i Mir

  Alta: 05/01/2024

  Substitueix a: Sr. Xavier Pellicer Pareja

 • Sr. Xavier Pellicer Pareja

  Alta: 02/06/2023 (BOPC, 601)

  Substitueix a: Sra. Nogay Ndiaye i Mir

  Baixa: 05/01/2024

  Substituït/ïda per: Sra. Nogay Ndiaye i Mir

Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt