Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

Portaveus

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt