Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica

Portaveus

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt