Ponències de Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF)

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Mercè Arderiu i Usart

  Alta: 02/10/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Carme Alonso i Belmonte

  Alta: 02/10/2019

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Mercè Arderiu i Usart

  Alta: 30/10/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Carme Alonso i Belmonte

  Alta: 30/10/2019