Ponències de Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (CAERIT)

Ponència: PL de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • I. Sra. Esperanza García González

  Alta: 14/03/2019 (BOPC, 289)

  Baixa: 06/10/2020

 • Sr. Carles Riera Albert (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 14/03/2019 (BOPC, 289)

  Baixa: 02/05/2019 (BOPC, 328)

  Substituït/ïda per: Sra. Maria Sirvent Escrig

 • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 02/05/2019 (BOPC, 328)

  Substitueix a: Sr. Carles Riera Albert

Lletrat
 • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

  Alta: 14/03/2019

Gestora parlamentària
 • Sra. Dolors Balagué i Sort

  Alta: 14/03/2019

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
 • I. Sra. Esperanza García González

  Alta: 14/03/2019 (BOPC, 289)

  Baixa: 06/10/2020

 • I. Sr. Manuel Reyes López (Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya)

  Alta: 28/10/2020

 • Sr. Carles Riera Albert (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 14/03/2019 (BOPC, 289)

  Baixa: 02/05/2019 (BOPC, 328)

  Substituït/ïda per: Sra. Maria Sirvent Escrig

 • Sra. Maria Sirvent Escrig (Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent)

  Alta: 02/05/2019 (BOPC, 328)

  Substitueix a: Sr. Carles Riera Albert

Lletrat
 • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

  Alta: 14/03/2019

Gestor parlamentari
 • Sr. Eduard Principal i Galí

  Alta: 10/09/2019

  Substitueix a: Sra. Dolors Balagué i Sort