Ponències de Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
  • Sr. Antoni Bayona Rocamora

    Alta: 16/05/2019

Gestora parlamentària
  • Sra. Eulàlia Grau Figueras

    Alta: 01/08/2019

    Substitueix a: Sra. Dolors Balagué i Sort