Ponències de Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)

Ponència: Proposició de llei d'espais agraris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt

Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
  • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

    Alta: 29/01/2019

Gestor parlamentari
  • Sr. Frederic Solé Ivern

    Alta: 18/11/2019

    Substitueix a: Sra. Glòria Gómez Royuela