Ponències de Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
  • Sr. Ferran Domínguez García

    Alta: 11/12/2018

Ponència: Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
  • Sr. Ferran Domínguez García

    Alta: 13/03/2019

Ponència: Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
  • Sr. Ferran Domínguez García

    Alta: 13/03/2019