Ponències de Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació (CAEUEC)

Ponència: Proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrada
  • Sra. Mercè Arderiu i Usart

    Alta: 19/05/2022